Avgående
DatumTidFlightTillFlygs avAnmärkning
Ankommande
DatumTidFlightFrånFlygs avAnmärkning

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Styrelse

Nya Västerås Flygplats AB ägs till 100 procent av Västerås Stadshus AB. Styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB, enligt nedan.

Ordförande
Lars Kallsäby (C)

Övriga styrelseledamöter
Tomas Salzmann (M)
Henrik Calander (M)

Magnus Johansson (S)

Djeila Ahundzada (S)

Erik Ödmansson (L)

Joakim Widell (KD)

Göran Sjödahl (SD)

Magdalena Bergfors (MP)Lekmannarevisor: Ulf Nygren
Suppleantrevisor: Börje Hultin