Proxy error: 404

Message: Could not get page

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Du är här:

Styrelse

Nya Västerås Flygplats AB ägs till 100 procent av Västerås Stadshus AB. Styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB, enligt nedan.

Ordförande
Ulla Persson (S)

Övriga styrelseledamöter
Jesper Brandberg (L)
Fredrik Dalmo (M)
Stefan Sturesson (KD)
Hans Stergel (C)

Suppleanter
Tomas Salzmann (M)
Tommy Levinsson (S)
Bengt Åke Nilsson (L)
Håkan Wretljung (MP)

Lekmannarevisor: Ulf Nygren
Suppleantrevisor: Börje Hultin