Avgående
DatumTidFlightTillFlygs avAnmärkning
Ankommande
DatumTidFlightFrånFlygs avAnmärkning

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.

Styrelse

Nya Västerås Flygplats AB ägs till 100 procent av Västerås Stadshus AB. Styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB, enligt nedan.

Ordförande
Ulla Persson (S)

Övriga styrelseledamöter
Fredrik Dalmo (M)
Joakim Widell (KD)
Hans Stergel (C)

Suppleanter
Tomas Salzmann (M)
Tommy Levinsson (S)

Lekmannarevisor: Ulf Nygren
Suppleantrevisor: Börje Hultin